Ungdomssatsning för framtiden

Hästnäringens Ungdomssatsning, HUS, är en satsning med fokus på framtidsfrågor och tillväxt.

Under paraplyet HUS samlar Hästnäringens Nationella Stiftelse ungdomsprojekt inom hästnäringens olika organisationer. Årligen satsas fem miljoner kronor på projekt som främjar barn- och ungdomsverksamhet.

Svenska Ridsportförbundet ansvarar för två projekt:

  • Ungdomsforum
    Genom flera olika aktiviteter vill man sammanföra ungdomar från ridsportens alla olika delar.
  • Mentorprojekt 
    Att utveckla ledare är något som SvRF är vida känt för. Med mentorprojektet vill man sätta fokus på och lyfta ett antal unga ledare med syfte att behålla och förbereda dessa ungdomar för framtida uppdrag inom ridsporten.

Fakta om Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) 
Hästsportens Ungdomssatsning startade 1997. Sedan dess har fem miljoner årligen öronmärkts för satsningen och möjliggjort en värdefull verksamhet för barn och ungdomar. 2011 finns ungdomsprojekt inom följande discipliner inom HUS; ridsport (SVRF), trav (ST) och galopp (SG), men även av islandshästar (SIF), western (WRAS), avel (ASVH, SH) och brukshästar (JUF, FNH). HUS finansieras via HNS genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten.


Senast uppdaterad: 2012-06-08

Sponsorer

Annons