För Tävlingsarrangörer

Här finns info till tävlingsarrangörerna.  TR-ändringar, Propositionsmall, administration av 10-kronan. etc etc.

OBS, 10-kronan administreras via TDB. 

Tävlings Guide

Dispensansökan  

Ansökan om inställande av tävling 

Överdomarrapport

Laguppställningsblankett

Olycksfallsförsäkring

Att ansöka om tävling från nationell och uppåt

Att ansöka om tävling   lokal och regional

 Registreringskort för domare, som skall skickas in till Kansliet senast 31 dec varje år.
Här kan du läsa mer  om registreringskort

Lathund för att räkna ut Veterinäravgift från regionala tävlinar och uppåt.

 


Senast uppdaterad: 2016-11-14

Sponsorer

Annons