Styrelse/Kontakta oss

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund

 

  Kansli  Mobil

Konsulent Tel. tid kl. 09.00-12.00

 

Mejladress till kansliet:

Kerstin Gunnesson

Ellinor von Essen

goteborg@ridsport.se

031-7266121,

0707645052

 

Mejladress till Ellinor von Essen

 

ellinor.vonessen@ridsport.se

 

Mejladress till Kerstin Gunnesson

kerstin.gunnesson@ridsport.se
     
  Styrelse  
     
Ordförande Hans Wendt 0706482421
Vice ordf. Utbildning
Karin Genberg 0736751141
Kassör Saga Stokholm 0702922435

Jenny Norén 0768529092
  Eva Jungmark 0706551319

Emma Gard Nilsson 0700707188

Pelle Wedenmark 0705334456

Nina Anyai 0708571260

Joel Carlsson 0767 633516
     
     
Ungdomsrepresentant

Johanna Forsman

0702398526
 Personlig Suppleant Paula Holmqvist  0723079512
     
  Tävlingskommitté  
Sammankallande Christina Christensson 0733-332162
  Kajsa Andreasson 0731-819879
  Annica Jonsson  
  Lisbeth Ledner  
  Saga Stokholm  
  Lena Wetterling
  Nina Rasmusson  
     
  Utbildning och Ridskolesektion  
Sammankallande Karin Genberg 0736751171
 
 
 Mejl till hela sektionen Distriktets Ungdomssektion  
 Ordförande Johanna Forsman 0702 398526
 Vice Ordförande Zophie Juhlin 0733 598597
Sekreterare Alva Björklund 0703 408027
Kassör Paula Holmquist 0723079512
Kommunikatör Ida Andersson 0767 970580
  Valberedning  

Lisbeth Ledner

Nina Rasmusson
Ordförande Peggy Ann Svensson  

Michaela Görloff  


 
     

 

  

  

 

                                                   

                                                                                      

                                                                           

 

                                                

                                 

                        

  

 

                    

     

                        

    

 

           

 

  


Senast uppdaterad: 2019-09-05

Sponsorer

Annons