FOTO: Mikael Sjöberg

Försäkring

Här hittar du information om de försäkringar som finns inom Svenska Ridsportförbundet.

Gemensam Olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Beslutet att Svenska Ridsportförbundet ska ha en gemensam olycksfallsförsäkring togs av förbundets stämma i maj 2013.

RF:s grundförsäkring

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Som namnet på försäkringen anger ger den ett grundskydd för föreningen. Det ankommer dock på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste kompletteras. Notera t ex att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Detta ingår i grundförsäkringen:
Ansvarsförsäkring 
Förmögenhetsbrottsförsäkring 
Rättsskyddsförsäkring 
Patientförsäkring 
Olycksfall- och krisförsäkring för ideella ledare, domare och funktionärer

Läs mer på Folksams hemsida

Kompletteringsförsäkringen
Genom kompletteringsförsäkringen kan byggnader och andra saker som till exempel idrottsmaterial, prissamlingar, kontorsmaterial och datorer försäkras på ett enkelt sätt.

Läs mer om både grundförsäkringen och kompletteringsförsäkringen på Folksams hemsida

Licensförsäkring

Från och med 1 januari 2015 kommer alla medlemmar i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Den försäkring som hittills ingått tävlingslicensen kommer från och med 2015 att ersättas av den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen med bättre villkor.

Försäkring för licensierade tränare

Svenska Ridsportförbundet har från 1 januari 2013 tecknat olycksfallsförsäkring för sina licensierade tränare hos försäkringsbolaget Folksam. Försäkringen gäller för tränaren endast vid undervisning/träning av elever när detta sker utanför ridklubbs regi. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Vid träning i ridklubbs regi omfattas tränarna av RF (Riksidrottsförbundets) grundförsäkring.
Läs mer HÄR


Senast uppdaterad: 2017-03-14

Sponsorer

Annons