Aktivitetskalender 2018

    Januari             
    13-14  

Ungdomsledarutbildning steg 2

Kviberg Serneke Arena     M Görloff
    20   Fortbildning dressyröverdomare Kviberg     Ulf Wilken
    21   Ungdomens dag bussresa Flyinge      
    23   Styrelsemöte Kansliet      
    27
Fortbildning domare o överdomare i hoppning Stenungsbaden

Annika Pihl
    28   Grönt kort fortbildning för handledare både nya och gamla Stenungsbaden     Annika Pihl
    Februari            
    3   Basutbildning Stenungsbaden     Nina Anyai, Kerstin Gunnesson
    17-18   Dressyrdomarfortbildning Billdal     Britt Hammar
    28   Lagledarmöte Stenungsbaden       
    Mars            
    3-4   Ungdomsledarutbildning steg 3 Kviberg Serneke Arena     M Görloff
    7   Funktionärskurs Kansliet     Hoppinriktning
    8   Equipe kurs Kansliet Gbg     Grundkurs
    10   Årsmöte Stenungsbaden      
    12   Inverkansdomare gamla och nya Borås      
    13   Fortbildning B, C tränare samt ridlärare I-III Borås      
    14   Funktionärskurs Kansliet     Dressyrinriktning
    15   TS möte Torslanda Rk      
    17   Equipekurs Uddevalla     Grund o Lag
    19   Equipekurs Kansliet Gbg     Lagtävlan
    20   Skrivarkurs Kansliet Gbg      
    21   Stormöte tävling Stenungsbaden      
    26   Fortbildning tränare och ridlärare Kungsbacka      Sylve Söderstrand och Angelica Augustsson Zanotelli
     April            
     22-23    Fortbildning        Traudi Björling
     Maj            
     6    Patrik Kittel Clinic  Billdal      
     Juni            
     28    Styrelsemöte        
     Juli    Semester        
     Aug            
     16   TS möte        
     20    Styrelsemöte        
    September  
       
     27    TS möte        
    Oktober  
       
    18   Stormöte Tävling Stenungsbaden     Gästföreläsare Ragnar Bengtsson
    23   Inspirationsföreläsning för Ridlärare Borås     Maria Falck
    29   Styrelsemöte        
    November            
    8   TS möte        
    10-11   Ungdomsledarutbildning steg 1  Serneke Arena     M Görloff 
    17   Basutbildning Stenungsbaden      
    24   Ordf, personal och Styrelsekonferens Stenungsbaden     Lotta Löfstrand
    24   Träff med alla US Stenungsbaden     DUS
    26   Styrelsemöte        
    December            
    10   TS möte        
    28   Inverkansfortbildning / ny aspiranter        
    2019            
    Januari            
    14   Styrelsemöte        
    19-20   Ungdomsledarutbildning steg 2  Serneke Arena     Malin Strömberg
    21   Tävlingsadm kurs grund Kansliet     Karin Nylander
    24   Tävlingsadm kurs lag Kansliet     Karin Nylander
    26   Fortbildning Överdomare dressyr Kansliet     Ulf Wilken
    31   Tävlingsadm kurs avslut Kansliet     Karin Nylander
    Februari            
    2   Repetitionskurs hoppdomare/överdomare       Annika Pihl
    3   Fortbildning Grönt kort       Annika Pihl
    23 - 24   Ungdomsledarutbildning steg 3 Serneke Arena     Michaela Görloff
    25   TK möte Torslanda Rk      
    Mars            
    2   Lagledarträff fm. Stenungsbaden      
    2   Arrangörsmöte em. Stenungsbaden      
    4   Styrelsemöte        
    14   Ryttarutveckling nivå 2 Serneke Arena      
    23   Årsmöte distriktet        
    26   Ryttarutveckling nivå 2 Serneke Arena      
    April            
    11   Ryttarutveckling nivå 2 Serneke Arena      
    13   Basutbildning Stenungsbaden      
    23   Ryttarutveckling nivå 2 Serneke Arena      

Senast uppdaterad: 2019-02-14

Sponsorer

Annons