FOTO: Jessica Ortiz Bergström

Tävlingsåret 2020

2018-09-24

Nu är det dags att söka tävlingar för 2020!

För att både tävlande och arrangörer i vårt distrikt ska få bästa möjliga förutsättningar behöver alla hjälpas åt i arbetet med att skapa tävlingsterminen!

Alla klubbar som har för avsikt att ställa ut licenser 2020 måste söka minst en tävling i egen regi eller tillsammans med någon annan klubb.

Ansökningarna ska göras mellan 1 augusti och 15 oktober. För att få en bra spridning på tävlingarna ansvarar sökande klubb för att lägga in sin/sina ansökningar på datum som är lediga och inte krockar med liknande tävling i distriktet. 

Utifrån de ansökningar som gjorts kommer tävlingssektionen att fördela lagomgångarna för distriktets lagserier 2020. Detta kommer att delges klubbarna på tävlingskonferensen i november.

Under året kan klubbarna göra kompletteringar om det finns utrymme i terminen.

 

Vid eventuella frågor vänd Er till tävlingssektionen eller skicka ett mejl till distrikt@gavleborg.ridsport.se så vidarebefordrar jag era frågor.

Sponsorer

Annons