Lokalt Aktivitetsstöd

Lokalt aktivitetsstöd, eller LOK-stöd som vi ofta säger inom idrotten, är ett statligt bidrag till föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet.

Riksidrottsförbundet har statens förtroende att fastställa detaljregler och fördela bidraget.

Målgruppen är deltagare i åldern 7-25 år och en godkänd aktivitet ska vara 60 minuter, inklusive samling, eller t ex inklusive iordnigställande av hästen vid ridning.

En grupp ska bestå av minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
Huvuddelen av verksamheten under terminen ska också innehålla fysisk aktivitet inom ramen för den aktuella idrotten, även om sammankomster i annan fysisk form, som tex fyspass utan hästar, hästskötsel och Ungdomssektionens möten och aktiviteter.

Bidraget söks två ggr per år:
För verksamhet 1/1-31/6 söks senast bidrag senast 25/8
För verksamhet 1/7-31/12 söks bidrag senast 25/2

Många kommuner delar också ut ett kommunalt LOK-stöd, ofta efter samma eller liknande regler som för det statliga bidraget.

LOK-stödet är mycket viktigt för våra ridklubbar. Dels genom det ekonomiska stöd som klubben erhåller men även indirekt genom att det medför andra resurser för klubben. T ex har en klubb som redovisar aktiviteter för LOK-stöd även möjlighet att söka och få bidrag till Idrottslyftsprojekt.

Antalet redovisade sammankomster och deltagartillfällen för LOK-stöd används också som ett mått på hur stor en idrotts ungdomsverksamhet är i Sverige och här ligger ridsporten väl framme som en av de större idrotterna. Detta ger också ridsporten en större del av kakan när projektmedel för Idrottslyftet fördelas mellan olika idrotter.

Även om våra ridklubbar redovisar många sammankomster för LOK-stöd så har aktiviteten minskat på senare år och många möjliga sammankomster som arrangeras vid sidan av den traditionella ridskoleverksamheten blir bortglömda i redovisningen vilket är en utmaning för oss att ta tag i.

Här kan du läsa mer om LOK-stödet


Senast uppdaterad: 2019-05-06

Sponsorer

Annons