Gemensamma ärevarv får vänta, men härligt att se!
FOTO: Sofia Alexandersson

Nu kan tävlingar öppnas för alla från den 14 juni och med större upptagningsområde!

2020-06-01

Svenska Ridsportförbundet har nu med ledning av Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar från och med den 14 juni öppnat upp för tävling för alla kategorier av ryttare, dvs även de som är äldre än födda 2002.

Ett större upptagningsområde är nu tillåtet för tävlingar som ännu ej öppnat i tdb. Det är nu möjligt för arrangör att bjuda in ryttare från det egna distriktet OCH ryttare med adress inom 150 kilometers radie fågelvägen från tävlingsplatsen, oavsett distriktstillhörighet.

Dock kommer vi som arrangörer vara tvungna att fundera ännu ett varv på säkerheten och det praktiska genomförandet då det finns en hel del begränsningar att ta hänsyn till.

Vi har i distriktet just nu glädjande några tävlingar på gång och förhoppningsvis kommer det flera.

14/6 - Gagnefs Ridklubb - lokal hoppning ponny/häst
18/6 - Gagnefs Ridklubb - nationell/regional hoppning ponny - SM kval
22/6 - Insjöns Ridklubb - inbjudningstävling hoppning ponny/häst
23/6 - Insjöns Ridklubb - inbjudningstävling hoppning ponny/häst
27/6 - Gagnefs Ridklubb - nationell/regional/lokal dressyr ponny/häst - SM kval
28/6 - Gagnefs Ridklubb - regional dressyr häst
15/7 - Mora Ridklubb - lokal dressyr ponny/häst
18/7 - Insjöns Ridklubb - lokal/regional dressyr ponny/häst
19/7 - Insjöns Ridklubb - lokal/regional dressyr ponny/häst
22/7 - Mora Ridklubb - lokal hoppning ponny/häst
23/7 - Mora Ridklubb - nationell hoppning ponny - SM kval

Kontakta gärna distriktet för råd och funderingar kring en eventuellt tävling. Det finns flera möjligheter att ordna klasserna för att bereda så många som möjligt plats och ändå vara inom ramen för FHMs råd och anvvisningar. Vi har som tidigare meddelats begränsade öppettider, men Totta Wikström finns även att nå på telefon 070-648 45 41, om ingen svarar på distriktskansliet. 

Läs mer om vad man behöver tänka extra på för att arrangera tävling

Tävlingar med restriktioner

Nedan följer de restriktioner som gäller för all tävling fr.o.m 1/6 2020.

Dessa punkter gäller generellt, grenspecifik information ligger nedan

 • Ansökningar för regional och lokal nivå i hoppning och dressyr behandlas av distrikten.
 • Ansökningar om nya tävlingar på elit- och nationell nivå i hoppning och dressyr behandlas av Svenska Ridsportförbundet. I alla övriga grenar behandlas ansökningar av Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet inhämtar först distriktens synpunkter.
 • Riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens råd ska genomföras och publiceras. Råd och samråd med lokal eller regionalt smittskydd ska genomföras av distrikten. Inför beslut om godkännande ska smittsituationen i respektive region särskilt beaktas. Ansökningar kan nekas på denna grund.

Allmänt

 • Tävlingar och klasser kan endast utlysas för deltagare t o m 18 år, dvs födda 2002 eller senare.
 • Högst 50 personer inkl funktionärer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. Arrangören ska tillse att inga andra än tävlande, en medhjälpare/häst och funktionärer vistas på tävlingsområdet. Alla övriga ska genom arrangörens försorg nekas tillträde.
 • Tips 1: Vid ankomst släpps endast två personer/häst i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Undantag, se sportkörningens delmoment. 
  Tips 2: Vid ankomst tillhandahåll markering (exempelvis armband etc). för att lätt kunna identifiera de som kan få vistas på tävlingsplatsen.
 • Upptagningsområdet får vara det egna distriktet OCH ryttare med adress inom 15 mils radie från tävlingplatsen(fågelvägen).
 • Arrangören måste självmant ta bort anmälda ryttare med adress i TDB utanför upptagningsområdet. 
 • I beslutsunderlaget för antal startande räknas en medhjälpare per häst.
 • Officiella funktionärer enligt respektive TR, tas i första hand från upptagningsområdet och ska inte ingå i en riskgrupp. Begränsa antalet funktionärer totalt. 
 • Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär ska följas.
 • Alla tävlingar ska hållas utomhus.
 • Sekretariat i första hand via telefon/digitalt, elektroniska betalningar. Person på plats för att kolla vaccinationer mm.
 • Ingen prisutdelning. Eventuella priser hämtas i sekretariatet eller skickas per post.
 • Undvik cafeteria. Be deltagare ta med matsäck.
 • Undvik uppstallning, övernattning och camping.

 Grenspecifik information

Hoppning

 • Maximalt 20 startande per klass.
 • Minst en timme mellan klasserna, så att utbyte av deltagare kan ske utan att de är på plats samtidigt.

Dressyr

 • Maximalt 40 startande per klass.
 • Endast en bana.
 • Fasta starttider med väl tilltagen tid mellan ekipagen. Paus cirka 10-15 minuter mellan vart åttonde ekipage.
 • Protokoll distribueras elektroniskt till ryttarna. Mail eller sms

Fälttävlan

 • Maximalt 20 startande per klass.
 • Längre tid mellan starterna, tillåt åtta minuter mellan varje ekipage.
 • Endast en dressyrbana.
 • Hur många delmoment som kan pågå samtidigt är beroende av anläggningarnas utformning, det är upp till varje arrangör att göra den bedömningen.

Sportkörning

 • Alternativ 1: Maximalt 12 deltagare/klass, ingen prisutdelning och minst 1 timme mellan klasserna så att utbyte av deltagare kan ske utan att de är på plats samtidigt.
 • Alternativ 2: Starttider och tider som ekipaget får vistas på tävlingsplatsen anges i propositionen.
  Begränsning av hur länge tävlande får uppehålla sig på tävlingsplatsen. Viktigt att det är tilltagen tid så tid finns eventuella oförutsedda händelser.
  Arrangör kan skriva ut den tillåtna tiden på tävlingsplatsen i proposition/ryttarmeddelande, istället för, eller tillsammans med, starttid.
 • För båda förslagen gäller: max tre personer/ekipage (kusk, groom och en medhjälpare).
 • Tidsplanering per moment
  Endast dressyrmoment/endast precisionsmomentet; totalt tre timmar/ekipage på tävlingsplatsen.

  Dressyr och precision; totalt 3,5 timmar/ekipage på tävlingsplatsen förutsatt att ekipage går direkt från dressyr till precision.

  För endast maraton; totalt 4 timmar/ekipage på tävlingsplatsen. Det förutsätter att banbyggaren anpassar banan så den blir lätt att lära in.

Distans

 • Maximalt 20 startande per dag.
 • Ekipage kan starta med tidsmellanrum, så att få kommer till veterinärgrindarna samtidigt.
 • Veterinärkort fås digitalt.
 • Bangenomgång kan ske via video/streaming.

Voltige

 • Maximalt 25 startande per halvdag.
 • Minst en timme mellan uppdelningarna, så att utbyte av deltagare kan ske utan att de är på plats samtidigt.
 • Endast individuella tävlingar.
 • Högst tre tävlande/häst/inspring. Häst får göra maximalt två inspring/halvdag

Working Equitation

 • Dressyrmomentet.
  Maximalt 20 startande per moment.
 • Fasta starttider med väl tilltagen paus vid vart åttonde ekipage.
 • Protokoll distribueras elektroniskt till ryttarna. Mail eller sms.
 • Speed- och hoppmomentet.
  Maximalt 20 startande per moment.


 


DN

Distriktsnytt

Prenumerera på Distriktsnytt i Dalarna!

Läs mer

Sponsorer

Annons