Working Equitation är en gren som växer. Här en bild från Dalarnas ridfortbildning på Uppsala Ponnyklubb för några år sedan.

Dalarna söker grenansvarig i WE

2020-03-19

Dalarnas Ridsportförbunds valberedning efterlyser förslag till ny grenansvarig för Working Equitation. Som grenansvarig är du ledamot i distriktets tävlingssektion och har där ett särskilt ansvar för att hålla kontakten med länets WE-intresserade ryttare och klubbar och i samråd med dessa ta initiativ till utbildning, träning  och framtida tävlingsaktiviteter.

De grenansvariga arbetar inom tävlingssektionen i samråd med övriga grenansvariga och under distriktets styrelse och dess budget. Alla distriktets förtroendevalda arbetar ideellt men har distriktskansliet till förfogande för administration av verksamheten.

Är du själv intresserad av att bidra med din tid till detta uppdrag, eller vet någon som du tror skulle vara lämplig

Kontakta valberedningens sammankallande Sara Hellsten, tel 0730-57 00 09 eller sara.hellsten@hotmail.se

Eftersom distriktets årsmöte är skjutet på framtiden vet vi inte idag när det formella valet ska ske men om det dröjer så har tävlingssektionen redan nu möjligheten att adjungera en tänkt framtida grenansvarig till sektionen.


Louise Tysklind
DN

Distriktsnytt

Prenumerera på Distriktsnytt i Dalarna!

Läs mer

Sponsorer

Annons