Dalarnas Ridsportförbund fyller 50 år men firandet skjuts på framtiden!
FOTO: Louise Tysklind

Digitalt distriktsårsmöte 27 maj!

2020-04-28

Med hjälp av RF-SISU Dalarna kommer Dalarnas Ridsportförbunds årsmöte att hållas digitalt.

Tiden är onsdag den 27 maj kl 19.00

Information och ombudsfullmakt är utsänd till alla klubbar. Ombud anmäls snarast, om möjligt senast den 20/5, med uppgift om e-postadress och mobilnummer för utsändande av inloggningsuppgifter till mötet.

Vad gäller firandet av distriktets 50-årsjubileum så skjuts detta på framtiden.

Valberedningen tar fortfarande gärna emot förslag som tidigare meddelats till en ny grensansvarig i WE.

Valberedning:
Sara Hellsten, Ludvika, sammankallande, sara.hellsten@hotmail.se 0730-57 00 09
Per Sundberg Rättvik, Sofia Nordin, Avesta, Måns Hilborn, Hedemora

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse DUS 2019

Resultat- och balansräkning 2019

Revisionsberättelse

Årsmötesdagordning

Valberedningens och styrelsens förslag

Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

Årsmötesprotokoll

DalarnasRidsportsForbund_50_Jubileum_bla_kant_liten


Louise Tysklind

Sponsorer

Annons