Smittoläget i Dalarna

Länsveterinären håller oss informerade om smittläget
Via vår länsveterinär får Dalarnas Ridsportförbund fortlöpande information om misstänkt smitta påträffats i länet och på denna sida förmedlar vi denna information.

Våren 2019 upplevdes stor rädsla för herpesviruset i den neurologiska formen EHV-1 vilket drabbade några stall i Stockholmsområdet och där våra veterinärer därför är extra observanta.
Här kan du läsa mer om detta

Förebygg smitta!
Tempa din häst innan du lämnar hemmastallet inför träning eller tävling om du är minsta osäker på hästens hälsa. Att medvetet bidra till smittspridning är både oetiskt och straffbart. Att dessutom anstränga en häst som bär på smitta kan få förödande konsekvenser för hästens hälsa. Noggranna hygienrutiner och undvikande av all onödig kontakt såväl mellan hästar som mellan hästar och människor är också goda regler.
 
Observera att hästens vaccination mot influensa ska kunna styrkas på tävlingsplats genom uppvisande av vaccinationsintyg i original. Nytt från 2017 i SvRFs TR är även att vaccinationen skall föras in på hästens digitala vaccinationskort i TDB.
Hästägarförsäkran

Tänk på att du varje gång du anmäler din häst till en tävling intygar att den är frisk och inte varit i kontakt med hästar som kan vara smittbärare.

Det här är den hästägarförsäkran du klickar i varje gång du anmäler din häst till tävling via Tävlingsdatabasen: "Samtidigt intygar du på heder och samvete för varje häst du har anmält att den inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom, att den är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande och att den i övrigt såvitt du vet är fullt frisk och att ovanstående också gäller fram till tävlingsdagen."

 
Aktuellt läge
20-05-26
Länsstyrelsen meddelar att prov taget enligt nedan INTE visar kvarka eller influensa utan förkylningsbakterien  S  Zooepimicus. Hästen hålls fortsatt isolerad enligt veterinärs anvisningar.
2020-05-18
Länsstyrelsen meddelar att häst i mindre privatstall i Mora kommun har provtagits pga klinisk misstanke om kvarka eller hästinfluensa. Hästen är nyligen importerad.
2020-03-18
Häst med feber på Svärdsjö RK (se nedan) har diagnostiserats med hästars variant av coronavirus. Viktigt att notera att detta inte är samma typ som drabbar människor och att den inte smittar mellan häst och människa. På SVAs hemsida kan du läsa mer om viruset.
2020-03-17
Svärdsjö Ridklubb
meddelar att häst i stallet har hög feber. Prov är taget och anläggningen på veterinärs inrådan isolerad.
2019-12-18
Länstyrelsen meddelar att prov taget enligt nedan på häst i Säter visade sig vara negativt.
2019-12-16
Länsstyrelsen meddelar att misstanke om kvarka föreligger hos häst i mindre stall i Säters kommun. Prov är taget och stallet är isolerat.
2019-12-12
Länsstyrelsen meddelar att prov taget på häst i Falun där misstanke fanns om centralnervös form av EHV-1 var negativt.
2019-12-11
Länsstyrelsen i Dalarna meddelar misstanke om centralnervös form av EHV-1 i stall i Falu kommun. Ett dräktigt sto har drabbats av vinglighet och feber. Hästen är provtagen och veterinär har lämnat isoleringsinstruktioner. 
2019-12-09
Malung-Sälens Ridklubb
meddelar att man fortfarande inte är fri från kvarkasmittan. Två nya hästar har visat lindriga symptom och tagna prov är positiva. Anläggningen är fortsatt stängd.
2019-11-04
Malung-Sälens Ridklubb
meddelar att ytterligare två hästar visar symptom och att man i samråd med veterinär för att förebygga smittspridning tills vidare stänger ridskolan och ställer in lektionsverksamheten. Ytterligare information lämnas på klubbens Facebooksida.
2019-10-18
Länsstyrelsen bekräftar de uppgifter Malung-Sälens Ridklubb redan meddelat samt informerar om att prov även tagits på en tredje häst i Malung. Denna häst är hemmahörande i ett privatstall. Samtliga stall är isolerade.
2019-10-17
Malung-Sälens Ridklubb meddelar att prov enl. nedan tyvärr visat att aktuell häst har kvarka. Även en ponny som varit uppstallad på ridklubben men hunnit flytta hem till ett mindre privatstall har provtagits och konstaterats ha kvarka. Veterinärs isoleringsföreskrifter följs.
2019-10-14
Malung-Sälens Ridklubb
meddelar att prov idag tagits på skolhäst med kraftiga förkylningssymptom och att misstanke finns om kvarka. Hästen är isolerad och anläggningen stängts för in- och utgående hästar. Ridskoleverksamheten fortsätter som vanligt med extra försiktighetsåtgärder. Fortlöpande information kommer att lämnas på klubbens Facebooksida. Uppgifterna har vidimerats av länsveterinären.
2019-09-09
Norr Amsbergs RK meddelar att kvarkaprov tagits på en av klubbens hästar pga näsflöde och hosta. Provsvar visar INTE kvarka utan den vanligare förkylningsbakterien zooepidemicus. På veterinärs rekommendationer hanteras förkyld häst med extra försiktighet men inga isoleringsåtgärder behöver vidtas. En eloge till klubben för att den delar med sig av informationen!

Länsveterinären meddelar
2019-06-10
Provresultaten för den häst i Borlänge där det fanns klinisk misstanke om kvarka är klara. Hästen var negativ avseende S. equi, men positiv för S. zooepidemicus.
2019-05-24
Länsstyrelsen i Dalarna har fått in en anmälan om klinisk misstanke om kvarka på varmblodshäst i Borlänge. Hästen har feber, hosta och näsflöde. Det finns ytterligare tre hästar i stallet. Den köptes från Sala för en månad sedan. Provtagning utfördes 22/5 och hela stallet har isolerats.

2019-05-14
Provresultaten för hästen på Sollerön med luftvägsinfektion är nu klara. Rhinopneumonitvirus (EHV-4) påvisades. Abortvirus (EHV-1)  och hästinfluensa (EIV) påvisades inte.

2019-05-13
Länsstyrelsen i Dalarna har fått in en anmälan om en tvåårig nordsvensk häst med feber och klart näsflöde på Sollerön, Mora kommun.

Hästen provtogs den 11 maj för abortvirus (EHV-1), rhinopneumonitvirus (EHV-4) och hästinfluensa (EIV). Veterinären har informerat om att kontakt med andra hästar ska undvikas. Då det finns två andra hästar på platsen går den sjuka hästen i egen hage tills provresultaten är klara


2019-05-02
Svar på nedanstående prov taget i Borlänge kommun var netagivt!

2019-02-02
Länsstyrelsen i Dalarna har fått in en anmälan om klinisk misstanke EHV-1 (centralnervös form) på en islandshäst i Borlänge kommun. Det finns ytterligare 23 hästar på gården. Ridskoleverksamhet bedrivs på gården.

Hästen har feber samt uppvisar vinglighet, stelhet och ventrala ödem. Den provtogs den 29 april och veterinären har rekommenderat att stallet isoleras.


2019-04-12
Provsvar har inkommit för nedanstående häst i Avesta och är positivt. Kvarka är alltså konstaterad!
2019-04-12
Länsstyrelsen i Dalarna har fått in en anmälan om klinisk misstanke på kvarka på en häst i Avesta kommun. Den är importerad från Irland och kom till Sverige den 1 april, och står uppstallad i ett mindre privatstall. Hästen har feber och näsflöde och är provtagen den 11 april. Veterinär har rekommenderat att stallet isoleras.
2019-04-03
Provsvar har inkommit för nedanstående häst i Mora. Provet var negativt och visar alltså inte kvarka.
2019-04-02
Länsstyrelsen har fått in en anmälan om misstänkt kvarka på en nordsvensk brukshäst, som står uppstallad i ett stall i Mora kommun. Prov är taget den 28/3. Behandlande veterinär har lämnat instruktioner om att hålla stallet isolerat.
2019-03-15
Provsvar har inkommit gällande ponnyn i Ludvika kommun. Svaret visade att ponnyn inte hade kvarka utan Streptococcus zooepidemicus
2019-03-07
Länsstyrelsen har fått in en anmälan om misstänkt kvarka på en ponny som står uppstallad i ett stall i Ludvika kommun. Ponnyn har hosta, svullna lymfknutor samt näsflöde. Prov taget den 2/3. Behandlande veterinär har lämnat instruktioner om att hålla stallet isolerat.
2019-02-20
Länsveterinären meddelar att prov taget på häst i Ludvika var negativt för EHV-1. Hästen har däremot EHV-4, vilket är den lindrigare, ej anmälningspliktiga formen.
2019-02-20
Behandlande veterinär i Avesta rapporterar att kvarkaprov taget enligt nedan är negativt. Hästen har däremot influensa. Hästägaren har agerat föredömligt och hästen har varit isolerad hela tiden sedan ankomst.
2019-02-19
Ludvika
kommun, häst som har lindriga neurologiska symptom samt feber som går upp och ner är provtagen för EHV 1. Stallet är isolerat.
2019-02-19

Avesta kommun, ponny som precis importerats från Irland, feber och näsflöde, provtagen med misstanke om kvarka. Stallet är isolerat

 


2019-02-19
Länsveterinären meddelat att kvarkaprov på nedanstående häst i Sundborn var negativt!
2019-02-14
Länsveterinären meddelar misstanke om kvarka i stall i Falun. Prov är taget och isoleringsföreskrifter lämnade. Stallet har postadress Sundborn.
2018-08-31
Kvarkamisstanken avskriven. Länsveterinären meddelar att prov taget på nedanstående fölsto var negativt.
2018-08-23
Länsveterinären meddelar att misstanke anmälts om kvarkasmitta hos ett fölsto, kallblodstravare, i ett stall i Säters kommun. Prov är taget och sto med föl är isolerat.

2018-07-02
Länsveterinären meddelar att det inte var kvarka, utan streptococcus zooepidemicus på den ponny på Svärdsjö Ridklubb som prov var taget.
2018-06-25
Svärdsjö Ridklubb informerar på sin facebooksida att misstanke om kvarka finns på anläggningen och att prov ska tas idag måndag. Anläggningen hålls isolerad i vämntan på provsvar.

20018-06-05
Kvarkamisstanken på Mora RK avskriven!
Prov visade streptococcus zooepidemicus
2018-06-04
Länsstyrelsen meddelar misstanke om kvarka hos häst på Mora Ridklubb. Prov är taget och stallet är isolerat. 

2018-05-28
Misstanken om kvarka hos häst i stall i Säter är avskriven. Tagna prov är negativa.
2018-05-23
Länsstyrelsen meddelar misstanke om kvarka hos häst i ett litet stall i Säters kommun. Prov är taget och stallet är isolerat.

2018-04-06
Kvarka konstaterad på häst i Sunnansjö, Ludvika. 

2018-04-04
Länsstyrelsen i Dalarna har fått in en anmälan om klinisk misstanke om anmälningspliktig sjukdom på häst. Det är en ponny som insjuknat med feber och lindrigt näsflöde i ett litet privat stall i Ludvika kommun. Hästen är isolerad och provtagen för både luftvägsviroser och kvarka.

2018-01-18
Prov taget den 17 januari på häst på Stora Källvikens Gård, Falun, med misstänke om kvarka. Inväntar provsvar. Besked om provsvar negativt.
2017-11-21
Borlänge Ridklubb fick i förra veckan hosta på ny ponny. Prov har tagit för att undersöka eventull smitta. Provsvar nu kommit och med falsk kvarka, zooepidemicus. Ponnyn har varit isolerad och kommer fortsatt att vara så och anläggningen stängs för utomstående minst 21 dagar. Verksamheten fortsätter som vanligt, men instruktioner om försiktighet vid kontakt osv.
2017-10-12
Hedemorabygdens Ridklubb meddelar att ny ponny som är placerad i karantänstall konstaterats ha kvarka. Stallet och ridhuset är därför tills vidare stängt för in- och utkommande hästar. Ridskoleverksamheten fortgår som vanligt men med särskilda rutiner för minskad risk för smittspridning. 
2017-07-25
Häst införd från Danmark provtagen med misstänkt övre luftvägsinfektion, Lisselhaga, Orsa kommun. Ytterligare häst insjuknat 170725.
2017-07-20
Misstanke om kvarka på bete i Fallsbjörken. Prov taget och hästarna isolerade. 
Prov positivt, dvs kvarka konstaterad 170721.
2017-07-11
Misstanke om kvarka på tre hästar i Karlsgårdarna, Säters kommun. Provet visat negativt.

2017-06-14
Prov har tagits på förkyld häst hos Rättviks Ridklubb.
Provet visade på : EHV 4 (herpes virus 4 vanlig förkylning).
Obs! Ej abortvirus EHV 1
RRK's dressyrtävling 17/6 blir flyttad till körhallen.
 
2017-06-02
Provsvar Gagnefs RK visar inte heller det på kvarka, utan en lindrigare streptocock. Åtgärder för att förhindra smittspridning är vidtagna. 
2017-06-01
Provsvar Bjursås RK visar inte kvarka utan en annan streptokock. Anläggningen är dock isolerad. Följ aktuellt läge på klubbens hemsida
Detsamma gäller provsvar för Borlänge RK, som nyligen flyttat sin verksamhet till Milsbo. För ytterligare information följ klubbens hemsida
Vad gäller Gagnefs RK saknas fortfarande besked om provsvar. Följ uppdateringar på klubbens hemsida

2017-05-30
Prov tagna pga misstanke om övre luftvägsinfektion hos hästar på Bjursås RK, Borlänge RK och Gagnefs RK.

2017-05-23
Kvarka är konstaterad
på två ponnyer i ett stall i byn Svedjan i Gagnefs kommun. Stallet är isolerat.
2017-05-19
Länsveterinären meddelar att prov tas för misstänkt kvarka på två ponnyer i byn Svedjan i Gagnefs kommun. Stallet är isolerat.

2017-03-23
Länsveterinären meddelar misstanke om kvarka på två hästar i Brusala, Falu kommun. Prov är taget och isoleringsrekommendationer lämnade. 
2017-03-16
Provsvar från stall i Lerbäcken visar inte kvarka, utan den lindrigare Streptococcus zooepidemicus. 
2017-03-15
Länsstyrelsen korrigerar gårdagens information. Kvarka är inte konstaterad vid stall i Lerbäcken utan prov är taget pga misstanke. Provsvar har ännu ej kommit och det är hittills bara i ETT stall kvarka är konstaterad, nämligen på Nybrovägen i Romme by. 
2017-03-14
Länsveterinären meddelar att kvarka konstaterats på en häst i Lerbäcken, Borlänge. Stallet är isolerat.
2017-03-10
Kvarka konstaterad
på en häst i stall på Nybrovägen, Romme by, Borlänge. Stallet är isolerat.
2017-03-10
Prov taget för misstänkt kvarka på två hästar i stall på Nybrovägen i Borlänge.

2017-02-14
Kvarkaprov taget på häst i Toftbyn rapporteas negativt, dvs kvarkabakterier ej påvisade
2017-02-13
Prov taget för misstänkt kvarka på häst i Toftbyn, Falu kommun.  
2017-02-03
Prov taget för misstänkt kvarka på häst i Övre Gruvriset Falun. Provet positivt, dvs kvarka konstaterad. Berört stall är isolerat. 

2016-12-05
Leksands Ridklubbs anläggning är åter öppen
2016-11-23
Leksands Ridklubb meddelar att några hästar har feber. I förebyggande syfte isolerar klubben anläggningen för hästar utifrån i väntan på råd från veterinär. Ridskoleverksamheten fortsätter som vanligt.
2016-11-17
Prov taget på häst med misstänkt kvarka i privat stall i Norr Amsberg, Borlänge. (Ej ridklubben).
2016-11-02
Ytterligare insjuknad häst vid stall Stora Hälla i Falun har lämnat POSITIVT kvarkaprov. 
Stall och lösdrift är isolerade. 
2016-10-18
Kvarkaprov som tagits på häst vid stall Stora Hälla i Falun är negativt och visar inte på kvarka utan på strept. zooepidemicus. Ett par hästar är snuviga och veterinär rekommenderar därför ändå isolering en tid tills symptomen är borta.  
2016-10-03
Inga rapporter om smitta i Dalarna. 
2016-07-29
Misstanke om kvarkasmitta. Prov taget på en häst i privatstall i Våmhus, Mora. Inga ytterligare besked lämnade.
2016-03-22
Provsvar från Falu Ridklubb är NEGATIVT och visar inte kvarka. Klubben håller av försiktighetsskäl stallet fortsatt isolerat. Lektionsverksamheten pågår som vanligt men dressyrtävlingarna den 2-3 april ställs in! Ytterligare info om nytt datum kommer! 
2016-03-21
Falu Ridklubb meddelar att man på veterinärs inrådan isolerar sin anläggning då några hästar hostar och har näsflöde och en också har feber. Prov har tagits och man väntar på provsvar.
2016-03-18
Isoleringen av Norr Amsbergs RK är hävd
Tidigare sjuka hästar är friskförklarade.
2016-02-03
Norr Amsbergs RK har ytterligare en häst med konstaterad kvarka: De båda sjuka hästarna hålls isolerade tillsammans och skilda från övriga hästar. Verksamheten bedrivs enligt veterinärs rekommendationer.
2016-01-22 (uppdaterat 2016-01-26)
Nytt kvarkaprov på Norr Amsbergs Ridklubb är POSITIVT!
Norr Amsbergs Ridklubb har alltså en häst med konstaterad kvarka! Den aktuella hästen är nyinköpt och kommer från en hästhandlare i Sala.
2016-01-18
Svar på kvarkaprov taget i Norr Amsbergs stall är negativt!
Ingen kvarka alltså, utan en lindrigare förkylning.
2016-01-15
Norr Amsbergs Ridklubb, Borlänge
Misstanke om kvarka hos en häst. Prov taget och svar väntas...
2015-06-30
Inga aktuella smittovarningar föreligger!
2015-04-27
Konstaterad kvarka hos häst i privatstall i Nyhammar. 
2015-04-22
Svärdsjö Ridklubbs hästar är under tillfriskning. Ridhuset är sanerat och öppet för privatryttares träning medan ridskoleverksamhet med hästarna i klubbstallet bedrivs bedrivs på utebanan. 
2015-03-31
Svärdsjö RK har ett par lektionshästar med bakteriell förkylning, dock ej kvarka, och anläggningen är tills vidare stängd för hästar som inte är uppstallade på anläggningen. 
2015-03-28
Leksands RK öppet för utomstående igen 
2015-03-03
Leksands RK
Prov visar INTE kvarka eller influensa utan en bakteriell förkylning. Ridskolan öppnar igen v 11 men anläggningen hålls stängd för externa hästar intill 14 dagar efter att samtliga hästar tillfrisknat.
2015-02-28
Leksands RK
Misstänkt kvarka eller influensa. Prov är taget och stallet är isolerat.
Svar väntas på tisdag eller onsdag v 10


2015-02-16
Bergshyttans Häst & Semin - Provsvar visar INTE på kvarka! 
2015-02-12
Länsstyrelsen meddelar misstanke om kvarka hos Bergshyttans Häst & Semin i Avesta. Prov är taget och isoleringsföreskrifter lämnade.
2015-02-05
Lerbäcken Borlänge - Provsvar visar INTE på kvarka! 
2015-02-03
Lerbäcken, Borlänge
Stallet är isolerat pga misstänkt kvarka. Prov är taget.
I Ludvika och Avesta (se nedan) finns fortfarande inga nya rapporter om sjuka hästar.
2015-01-23
Avesta Ridklubb, Avesta
Inga nya hästar har insjuknat och nedräkning pågår för att häva isoleringen.
Preliminärt startar verksamheten igen den 9/2.
Ludvika Ridklubb
Inga nya hästar har insjuknat. 
 
2014-12-29
Ludvika Ridklubb, Ludvika
Konstaterad kvarka. Stallet är isolerat!
2014-11-27
Avesta Ridklubb, Avesta
Konstaterad kvarka. Stallet är isolerat!

Senast uppdaterad: 2020-05-26

Sponsorer

Annons