Såväl DUS som distriktets årsmöten genomförs digitalt i maj
FOTO: Louise Tysklind

Dags att anmäla ombud till distriktets digitala årsmöten

2020-05-14

Som tidigare meddelats hålls våra årsmöten här i Dalarna i år digitalt.
Tidpunkterna är:
DUS Dalarna söndag 24 maj kl 18.00
Dalarnas Ridsportförbund onsdag 27 maj kl 19.00

Information om DUS årsmöte
DUS årsmöte genomförs med hjälp av Skype.
Intresserade unga medlemmar (under 26 år) i länets ridklubbar är välkomna att delta.
Rösträtt vid årsmötet har varje förenings ungdomssektion och alla ungdomssektioner har en röst vardera.
Anmäl till DUS årsmöte genom att mejla senast den 22 maj till dusdalarna@gmail.com

Som anmäld får du då en inbjudan till mötet som du använder för att ansluta.

Arbetsordning för DUS med dagordning för årsmöte mm


Information om Dalarnas Ridsportförbunds årsmöte
Distriktsårsmötet genomförs med hjälp av programmet Easymeet. En underlättande detalj kommer att vara användning av webbläsaren Google Chrome.

Ombudsfullmakten sänds in till distriktskansliet  om möjligt senast den 20 maj. Det går bra att scanna eller fotografera och mejla den ifyllda blanketten till dalarna@ridsport.se
Anmälda ombud kommer att få anvisningar för anslutning till mötet tillsänt per mejl. Observera att mejladress och mobilnummer är viktiga uppgifter!

Ombudsfullmakt_2 (pdf)

Ombudsfullmakt_2 (word)

Alla handlingar till årsmötena återfinns sedan länge på hemsidan och du når dem direkt  HÄR


Louise Tysklind

Sponsorer

Annons