Ridskoleverksamhet och träningar bör tills vidare kunna fortgå, förutsatt att stor hänsyn tas till aktuella smittskyddsbestämmelser, enligt SvRFs råd.
FOTO: Totta Wikström

Ridsporten i Dalarna och coronaviruset

2020-04-03

Givetvis påverkar den rådande situationen med den aktuella pandemin även ridsporten i Dalarna. Vi tar del av och följer de riktlinjer som lämnas av våra myndigheter och huvudorganisationer. (Uppdaterad 2020-04-03)

Råd och rekommendationer kan snabbt ändras men i dagsläget anser vårt förbund att ridskoleverksamheten kan fortgå som tidigare men uppmanar till extra smittskyddsåtgärder som att t ex underlätta hygienrutinerna genom tillgång till tvål, engångshanddukar, handsprit, engångshandskar etc. Likaså är det viktigt att hålla avstånd, undvika att vistas flera i trånga utrymmen och förlägga allt som rimligtvis går i utomhusmiljö.

Vad gäller tävlingsverksamheten är all tävlingsverksamhet inställd t.o.m. 31/5. Träningar och vissa klubbaktiviteter kan fortgå med extra hänsyn tagen till aktuella smittskyddsregler. Längre resor ska unvikas och folksamlingar får ej bildas. Max 50 personer får vistas samtidigt vid samma evenemang men även då är det av stor vikt att alla håller avstånd. Ta del av i informationen i nedanstående länkar.

Dalarnas Ridsportförbund har tidigare beslutat att inte genomföra de årsmöten som var planerade i mars, dvs DUS den 22/3 och distriktsårsmöte den 28/3. Detsamma gäller den jubileumsmiddag som var planerad i anslutning till distriktsårsmötet.

Distriktsverksamhet i lektionssal, dvs de teoretiska utbildningar och föreläsningar som var planerade under resten av mars och april flyttas på framtiden. (Se verksamhetsplanen)

Folkhälsomyndigheten har ett bra verktyg för "Riskbedömning av evenemang och sammankomster" som ska användas även i föreningsverksamheten.

Följ de dagliga uppdateringarna på Svenska Ridsportförbundets hemsida

Hästhållningens Yrkesnämnd HYN har samlat aktuell införmation till arbetsgivare och arbetstagare

På SvRFs hemsida hittar du även länkar till aktuell information från såväl Riksidrottsförbundet som Folkhälsomyndigheten.


Louise Tysklind

Sponsorer

Annons