Ridskoleverksamheten bör tills vidare kunna fortgå, enligt SvRFs råd.
FOTO: Totta Wikström

Ridsporten i Dalarna och coronaviruset

2020-03-13

Givetvis påverkar den rådande situationen med den aktuella pandemin även ridsporten i Dalarna. Vi tar del av och följer de riktlinjer som lämnas av våra myndigheter och huvudorganisationer. (Uppdaterad 2020-03-16)

Råd och rekommendationer kan snabbt ändras men i dagsläget anser vårt förbund att ridskoleverksamheten kan fortgå som tidigare men uppmanar till extra smittskyddsåtgärder som att t ex underlätta hygienrutinerna genom tillgång till tvål, engångshanddukar, handsprit, engångshandskar etc.

Vad gäller tävlingsverksamheten har självklart storleken på arrangemanget betydelse (stora arrangemang med över 500 närvarande är inte tillåtna) men även här finns råd att ta del av i informationen i nedanstående länkar.

Dalarnas Ridsportförbund har beslutat att inte genomföra de årsmöten som var planerade i mars, dvs DUS den 22/3 och distriktsårsmöte den 28/3. Detsamma gäller den jubileumsmiddag som var planerad i anslutning till distriktsårsmötet.

Distriktsverksamhet i lektionssal, dvs de teoretiska utbildningar och föreläsningar som var planerade under resten av mars och april flyttas på framtiden. (Se verksamhetsplanen)

Folkhälsomyndigheten har ett bra verktyg för "Riskbedömning av evenemang och sammankomster" som är användbar även i föreningsverksamheten.

Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida

På SvRFs hemsida hittar du även länkar till information från såväl Riksidrottsförbundet som Folkhälsomyndigheten.


Louise Tysklind

Sponsorer

Annons