Idrottslyftet byter namn till Projektstöd!

2020-01-15

Med det nya året kommer en del ändringar vad gäller det ekonomiska stöd till föreningarnas ungdomsverksamhet som tidigare gått under benämningen Idrottslyftet. Nytt namn är Projektstöd men vi känner igen mycket av innehållet.

Ansökan görs som tidigare via Idrott Online och ansökningsmodulen öppnar den 1/2.

Nytt är att målgruppen för verksamhetsprojekten nu begränsas till ungdomar i åldern 13-20 år, att varje klubb som uppfyller villkoren kan få bidrag till ETT verksamhetsprojekt/paket och att högsta bidrag till verksamhetsprojekt som samma förening kan få är 40 000 kr. 

Två färdiga verksamhetspaket finns presenterade. Klubben kan välja ett helt paket, eller delar av ett paket att bygga sitt projekt kring. Läs mer om innehållet i resp. länk:
Paket 1 - Ryttarutveckling
Paket 2 - Verksamhet för unga

Utöver detta finns möjlighet till stöd till ledarutbildning, vilket 2020 begränsas till max 3 olika utbildningar per förening.

Maxbeloppen för bidrag till utbildning är desamma som föregående år, dvs
Förberedande Ungdomsledarkurs 1000 kr/deltagare
Ungdomsledarkurs 4000 kr/deltagare
Ridledarkurs 8000 kr/deltagare
FU steg 1, 600 kr/deltagare, steg 2, 2000 kr/deltagare och steg 3, 4000 kr/deltagare
Basutbildningen 500 kr/deltagare

Årets ansökningsperiod:
Projektstödet 1/2 - 1/6
Utbildningsbidrag 1/2 - 1/6 samt en extra ansökningsmånad för hösten 1/9 - 1/10
Utbildningsbidrag kan erhållas även för ledare som är äldre än 20 år.
Bidrag ska sökas innan projekt/utbildning är genomförd.

På Svenska Ridsportförbundets hemsida hittar du mer information.

Har du frågor - välkommen att kontakta Louise på distriktskansliet, louise.tysklind@ridsport.se eller ring 0247-404 49


Louise Tysklind

Sponsorer

Annons