BASUTBILDNING FÖR RIDSPORTENS LEDARE

2017-10-07

 Basutbildningen 2018 nya tillfällen kommer.

Välkommen på denna utbildningen!

Vad är BASUTBILDNINGEN ?

Datum och tider  för info om utbildningen samt material för kursen delas ut vid 1:a tilfället.

NYA TDER FÖR KURSTILLFÄLLEN KOMMER UNDER 2018

VILL NI ANORDNA EN EGET TILLFÄLLE I KLUBBEN GÅR DETTA MYCKET BRA -HÖR AV ER TILL DISTRIKTET 0708-929020 

e-post distrikt@blekinge.ridsport.se

Heldagsutbildning:

Anmälan. e-post  distrikt@blekinge.ridsport.se

Kostnad återkommer vi med vid kurstillfälle.

Betalas i samband med anmälan på Bg 516-2359 skriv namn och Basutb.

Frågor:  till distriktet 0708-92 90 20 

Vill du läs mera om denna utbildning  LÄS HÄR 

Filmtips

Sponsorer

Annons