Organisation

Den ideella föreningen utgör ridsportrörelsens bas. Det är där den dagliga verksamheten bedrivs.

Föreningarna som är anslutna utgör Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet har huvudansvaret för utvecklingen av ridsporten och bedriver verksamhet från lokal till internationell nivå.

Svenska Ridsportförbundets centrala verksamhet skall styras av de behov och önskemål våra medlemmar har.

Organisation SvRF


Senast uppdaterad: 2018-01-26

Sponsorer

Annons