Våra hörnstenar

Blekinge Ridsportförbund

OBS OBS OBS

Ny epost från 5 juni 2019

blekinge@ridsport.se


Distriktsförbund inom Svenska Ridsportförbundet

Blekinge Ridsportförbundet  är ett av totalt nitton ridsportdistrikt som ingår i Svenska Ridsportförbundet.

Distriktet arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten inom respektive område som Ungdom, Utbildning, Ridskola - FU- verksamhet ,Tävling samt  föreningsstöd.

Vi samarbetar även  med Sisuidrottsutbildarna samt Blekinge Idrottsförbund Blekinge.

Distriktet svarar för den regionala samordningen och utvecklingen. Vi har direktkontakt med klubbarna och är en länk mellan klubbar och förbund.

I Blekinge har vi 14 föreningar och 6 av de bedriver ridskoleverksamhet.
Vi har ca 3000 medlemmar på våra 14 föreningar.

Verksamhetsidé

Företräda föreningar och dess medlemmar efter behov
Utveckla föreningarna och dess medlemmar genom utbildning, tävling, och projekt
Stötta föreningarna och dess medlemmar
Hästen i fokus - avel, horsemanship och hästhållning

Värdegrund

Bemötande med glädje
Respekt för individ och häst
Fysisk och mental hälsa

Ingen fråga är för dum
Glädje i allt vi gör
Respektera alla olikheter
Respektera och behandla hästarna väl
Respektera och bemöta klubbkamrater, funktionärer och medtävlande väl
Ridsporten ska bidra med fysisk och mental hälsa
Alla nivåer inom ridsporten är lika värda
Stöttning efter individ och behov

Vision

Blekinge Ridsportförbund kännetecknas av nöjda, aktiva, och engagerade medlemmar. Verksamheten bygger på högt ansvarstagande, god etik och gott ledarskap. God hästhållning och sportslighet är vår ledstjärna.


Publicerad av: EA  |  Senast uppdaterad: 2019-06-05

Sponsorer

Annons