Loading images...
 • 1912

  1912

  1912 bildades Svenska Ridsportens Centralförbund, SRC. Det var till en början en kommitté med uppdrag att se hur ridsportens tävlingar skulle ingå i de Olympiska spelens program 1912.

  Läs mer >>

 • 1920-30-tal

  1920-30-tal

  Under den här tiden var hästen det djur som hade högst status i jordbruket. Man har beräknat att det i Sverige år 1920 fanns över 700 000 hästar, det högsta antalet som uppmätts hittills.

 • 1942

  1942

  Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, SLRC, bildades ur en oro över att hästbeståndet skulle försvinna när armén skar ned på antalet hästar.

  Läs mer >>

 • 1948

  1948

  År 1948 bildades Ridfrämjandet för att främja folkhälsan och göra ridsporten till ”folksport”. Bland annat genom att låna ut arméns hästar (ackordshästar) till ridskolor och ge billiga lån till ridhusbyggnader.

  Läs mer >>

 • 1954

  1954

  Svenska Ponnyföreningen, SPF, bildades för att främja intresset för ponnysporten i Sverige. Fram till 1950-talet var ponnyer faktiskt ovanliga på såväl tävlingsbanor som ridskolor.

  Läs mer >>

 • 1956

  1956

  När hästarna inte släpptes in i Australien till OS i Melbourne gick frågan till Sverige och Stockholm om man kunde arrangera en Ryttarolympiad. Det blev ett framgångsrikt mästerskap med bland annat tre svenska guldmedaljer.

  Läs mer >>

 • 1960-70-tal

  1960-70-tal

  Under 1960-70 talet avhästades armén och 1968 var sista året för arméns ridskola på Strömsholm. På 70-talet började tjejerna allt mer att ta över på stallbacken. En tid då schaletten satt som gjuten under hjälmen.

 • 1990

  1990

  Första samlade Ryttar-VM:et genom tiderna avgörs i Stockholm. Aldrig förr hade ridsporten genomfört världsmästerskap i alla de sex VM-grenarna samtidigt. Det blev en hästfest vi sent ska glömma.

  Läs mer >>

 • 1993

  1993

  Dagens förbund, Svenska Ridsportförbundet, bildas genom en sammanslagning av Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, Ridfrämjandet och Svenska Ponnyföreningen.

  Läs mer >>

 • 2012

  2012

  Under 2012 firar Svenska Ridsportförbundet att det är 100 år sedan Svenska Ridsportens Centralförbund bildades i samband med OS 1912. Jubileumsåret har redan startat.

  Häng med >>

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1954

Ridsportförbundets fjärde ben var Svenska Ponnyföreningen som bildades 1954. Idag kan det vara svårt att tro det men för femtio år sedan var ponnyer en bristvara på ridskolorna.

Svenska Ponnyföreningen bildades formellt den 27 november 1954 vid ett möte på Östermalmskällaren i Stockholm. Syftet var att samla alla de människor landet runt som var intresserade av de små hästarna som stod i skuggan av arméns halvblod och de inhemska gotlandsrussen. Ponnyer var länge en raritet inom svensk ridsport och först på 1970-talet började de bli en allt vanligare syn på ridskolor och tävlingsbanor.

SPF skulle främja ponnyavel och ponnysport.  Bengt Forsman valdes till ordförande och bland övriga initiativtagare var vice ordförande Åke Johansson, sekreteraren CJ Lewenhaupt, kassören Gunnar Sundberg samt Gustaf Fohlin och Gunnar Högberg. Bengt Forsman var ordförande i SPF i 34 år.

Den 28 november 1954 hade SPF, som till en början var en avelsförening, sitt första arrangemang med uppvisning och typbesiktning av ett 40-tal ponnyer i A 1:s ridhus i Stockholm.  Dagen efter kunde allmänheten läsa om arrangemanget i Svenska Dagbladet: ”besökarna fick se fler ponnyer än någon cirkus skulle kunna visa”.

Under Ryttarolympiaden 1956 tog SPF, genom bland andra legendariska Ella Winblad von Walter, tillfället att marknadsföra sin verksamhet genom uppvisningar under hela OS, en särskild Ponnystadion med inträde; 1 krona för de små och 2 kronor för de stora.

Samma år arrangerar Peder Henrik Lovén det första ponnyridlägret i landet i SPF:s regi på gården Lilla Hästnäs utanför Visby - på russ förstås. I december skräller Göteborgs ridhus med att hålla ridlektioner med sina 16 ponnyer. En fullkomlig revolution i ridsportvärlden! uppvisning ponny
Ponnyer tar plats vid sidan av de vanliga svenska halvbloden. 1956 arrangerades särskilda ponnyuppvisningar i samband med de olympiska spelen, för att visa på ponnyernas förträfflighet och breda användningsområde.

1964 firar SPF tio år och räknar till 700 enskilda medlemmar i 24 lokalklubbar. Inom ponnyföreningen fanns till en början både de som var intresserade av ryttartävlingar och de som var intresserade av avelsverksamhet. År 1965 delades föreningen i dessa två delar och tio år senare, 1975, tillkom även Svenska Ponnytravföreningen. I början av 80-talet har antalet ökat rejält till 361 anslutna föreningar och 3 000 ponnyryttare har löst licens.

När SPF 1993 går in i nya Svenska Ridsortförbundet är det med vind i seglen. 4 413 ryttare har ponnylicens. Året därpå minskar antalet starter på häst medan ponnystarterna ökar med hela 20 procent.

Svenska Ridsportförbundet
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm
Tel 0220-456 00
Fax 0220-456 70
kansliet@ridsport.se
Logga in