Loading images...
 • 1912

  1912

  1912 bildades Svenska Ridsportens Centralförbund, SRC. Det var till en början en kommitté med uppdrag att se hur ridsportens tävlingar skulle ingå i de Olympiska spelens program 1912.

  Läs mer >>

 • 1920-30-tal

  1920-30-tal

  Under den här tiden var hästen det djur som hade högst status i jordbruket. Man har beräknat att det i Sverige år 1920 fanns över 700 000 hästar, det högsta antalet som uppmätts hittills.

 • 1942

  1942

  Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, SLRC, bildades ur en oro över att hästbeståndet skulle försvinna när armén skar ned på antalet hästar.

  Läs mer >>

 • 1948

  1948

  År 1948 bildades Ridfrämjandet för att främja folkhälsan och göra ridsporten till ”folksport”. Bland annat genom att låna ut arméns hästar (ackordshästar) till ridskolor och ge billiga lån till ridhusbyggnader.

  Läs mer >>

 • 1954

  1954

  Svenska Ponnyföreningen, SPF, bildades för att främja intresset för ponnysporten i Sverige. Fram till 1950-talet var ponnyer faktiskt ovanliga på såväl tävlingsbanor som ridskolor.

  Läs mer >>

 • 1956

  1956

  När hästarna inte släpptes in i Australien till OS i Melbourne gick frågan till Sverige och Stockholm om man kunde arrangera en Ryttarolympiad. Det blev ett framgångsrikt mästerskap med bland annat tre svenska guldmedaljer.

  Läs mer >>

 • 1960-70-tal

  1960-70-tal

  Under 1960-70 talet avhästades armén och 1968 var sista året för arméns ridskola på Strömsholm. På 70-talet började tjejerna allt mer att ta över på stallbacken. En tid då schaletten satt som gjuten under hjälmen.

 • 1990

  1990

  Första samlade Ryttar-VM:et genom tiderna avgörs i Stockholm. Aldrig förr hade ridsporten genomfört världsmästerskap i alla de sex VM-grenarna samtidigt. Det blev en hästfest vi sent ska glömma.

  Läs mer >>

 • 1993

  1993

  Dagens förbund, Svenska Ridsportförbundet, bildas genom en sammanslagning av Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, Ridfrämjandet och Svenska Ponnyföreningen.

  Läs mer >>

 • 2012

  2012

  Under 2012 firar Svenska Ridsportförbundet att det är 100 år sedan Svenska Ridsportens Centralförbund bildades i samband med OS 1912. Jubileumsåret har redan startat.

  Häng med >>

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1942

Den andra organisationen som bildades inom ridsporten var det Svenska Lantliga Ryttarföreningarnas Centralförbund (SLRC).

Bakgrunden till bildandet av dessa föreningar var att uppfödare var oroliga över att hästbeståndet skulle försvinna när armén skar ned på antalet hästar. Det fanns dock initiativ i Tyskland och Holland som svenska förespråkare för det nya förbundet ville att Sverige skulle ta efter.

Den första föreningen som bildades år 1928 fanns i Stävie. Fyra andra tillkom under samma år. Knappt tio år senare hade intresset vuxit starkt i Skåne och 1936 antog förbundet namnet de Skånska Lantliga Ryttarföreningarnas Centralförbund.

Det fanns dock liknande föreningar utanför Skånes gränser och några år senare, 1942, bildades SLRC. Tanken var att man skulle ”utbilda och förkovra föreningens medlemmar” i ”ridning, vård av och umgänge med den ädla hästen”. ”Uppfödare och deras söner” skulle dessutom utbildas i ”konsten att inrida unghästar”. Vidare skulle man genom ”avhållandet av tävlingar höja intresset för den varmblodiga hästen”.

uteritt

Bildandet av Stävie Ryttarförening 1928
Grundare och initiativtagare till Sveriges första ryttarföreningen var ryttmästare Arvid Stjernswerd. Han tillhörde en gammal hästintresserad släkt och var kavalleriofficerare till yrket. Under sin tjänstgöring träffade han den tyska tävlingsryttaren friherre von Langen. Vid ett besök hos honom fick Arvid kontakt med de lantliga ryttarföreningarna i Tyskland. Arvid skrev själv i en artikel: ”I Tyskland och Holland hade ryttarföreningarna bildats och voro i verksamhet sedan flera år. Varför skulle det ej gå att bilda sådana i Sverige?"

Han beskriver vidare hur idén fick bränsle under en marsch med sitt regemente den 2 augusti 1927:
"Första marschdagen möttes vi [...] vid Stäviehage av en skara på 25 ryttare med fanbärare. Det var Furulunds skytteförening, vars medlemmar fullgjort sin värnplikt vid Kronprinsarna, beridna på egna ston eller unghästar [...] Här finns stommen till vad jag länge gått och funderat över, tänkte jag då."

Den 1 mars 1928 utlyste Arvid Stjernswärd ett möte på Ångköket i Furulund med stor anslutning av vänner och uppfödare av den varmblodiga hästen. Han höll ett timslångt föredrag över de lantliga ryttarföreningarnas uppgifter och organisation. Därefter beslutades att en ryttarförening skulle bildas inom orten. Man enades om att föreningens namn skulle vara Stävie m fl socknars ryttarförening. Föreningen har under alla år behållt namnet Stävie och är idag en högst aktiv förening med cirka 150 medlemmar.

Läs mer på Stävie Ryttarförenings hemsida

Första tävlingen anordnas
Under året 1928 bildades ett par nya ryttarföreningar runt om i Skåne. Redan i september ägde den första gemensamma tävlingen rum på Flyinge i samband med Avelsföreningen för varmblodiga hästens utställning. På Stävies hemsida berättar Bertil Nilsson om tävlingen:

"Tävlingsklasserna var avdelningsridning, kvalitetstävlan och hoppningsklass. Tre ryttarföreningar deltog, Stävie, Ringsjöorten och Östra Torna Härads, senare Revinge, och nu Flyinge Ryttarförening. Stävie och Ringsjöorten visade avdelning, med Stävie som segrare. Per Persson, Stävie, vann kvalitetstävlan och Henrik Hansson, Stävie hoppningen.

Henrik red Singoalla, sto, fux, f 1924, 163cm e Sinbad-Lojal. Singoalla lämnade 13 föl, 1 godkänd hingst, Ulmus, 2 avelston, återstoden remonter eller ridhästar. Hon gick i dagligt jordbruksarbete hemma på Fredentorp. Under årens lopp erövrade hon många pris åt sin ägare, som med frejdigt mod och sportmössan oftast vänd med skärmen i nacken följsamt lotsade sin häst felfritt runt banan."

 

Svenska Ridsportförbundet
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm
Tel 0220-456 00
Fax 0220-456 70
kansliet@ridsport.se
Logga in